Leasing

  Leasing jest jedną z form umowy cywilnoprawnej, w ramach której Leasingodawca, przekazuje Leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy, przez ustalony w umowie leasingu okres, w zamian za spłatę ustalonych rat leasingowych. Jest to szybkie i efektywne rozwiązanie, nie wymagające zaangażowania dużych środków własnych. Proponujemy skorzystanie z usług wiodącej na rynku firmy leasingowej – EFL

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego poprzez kliknięcie linku z logo EFL – powyżej – lub bezpośredni kontakt z naszą firmą.

Copyright © 2017 - SAWEX
Perfect One - Oprogramowanie dla firm