Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji. Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności i bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci oraz na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących
w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest PHU SAWEX z siedzibą w Poznaniu 60-175 ul. Lotosowa 43, REGON: 630275864, NIP: 777-001-59-69 dalej zwany Administratorem

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy sprzedaży oraz podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych. Odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu odpowiednio: zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody.
 • Dane osobowe podlegają profilowaniu
 • Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas
z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych drogą elektroniczną . Wystarczy przesłać druk cofnięcia zgody na poniższy adres email

sawex@sawex.poznan.pl

telefon kontaktowy: 61 86 38 112

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności

PHU SAWEX Sławomir Czarnecki
Ul. Lotosowa 43
60-175 Poznań
NIP 777-001-59-69
REGON 630275864

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu i Administratorem stron sawex.poznan.pl oraz gastroworld.pl jest P.H.U. SAWEX, ul. Lotosowa 43, 60-175 Poznań, REGON 630275864, NIP 777-001-59-69
 2. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) wraz z późn. zm. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144, poz.1204 z późn. zm)
 3. W ramach korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik udostępnia dobrowolnie dane osobowe i udziela zgodę na ich przetwarzanie w celach, dla których zgoda Użytkownika jest wymagana  ich wykorzystanie zgodnie z przepisami prawa i poniższymi zasadami ochrony prywatności.
 4. Administrator ma prawo ujawnić dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 5. Administrator zobowiązuje się chronić przekazywane przez Użytkownika dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, dostępem niepowołanych osób oraz uch niewłaściwym wykorzystaniem.
  W przypadku zlecenia niektórych procedur związanych z realizacją zawartych z Użytkownikiem umów osobom trzecim gwarantuje zapewnienie stosownych środków bezpieczeństwa.
  Dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Ustawie i Rodo w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i zamówień składanych bezpośrednio w firmie Sawex drogę email
 6. Przy rejestracji konta w sklepie internetowym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres do korespondencji email, adres do korespondencji pocztowej (dostawy), dane rejestracyjne firmy, Nip, numer telefonu, adres IP
  Administrator przetwarza adres poczty email Użytkownika nie będącego klientem sklepu. Adres ten jest podawany przez Klienta dobrowolnie i jest to konieczne do obsługi zgłoszeń i zapytań.
 7. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania umów kupna-sprzedaży, dostawy produktów , obsługi ewentualnej procedury reklamacyjnej, obsługi rejestracji konta Użytkownika z poziomu panelu rejestracyjnego na stronie, logowania do konta w celu weryfikacji składanych zamówień.
 8. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika przewoźnikowi – w celu realizacji dostawy zamówionego towaru.
 9. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych przez Klienta, usunięciu nie podlegają dane zawarte na dokumencie sprzedaży (paragon, faktura) przechowywanych na potrzeby fiskalne.
 10. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być również wykorzystane do przekazywania informacji handlowych i marketingowych (informowanie o promocjach, nowościach, zmianie cen, produktach i usługach)
 11. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikowania swoich danych osobowych w każdej chwili oraz do żądania ich usunięcia.
  W tym celu należy skontaktować się poprzez adres email sawex@sawex.poznan.pl lub listownie na adres
  PHU Sawex ul. Malwowa 144, 60185 Skórzewo

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
  w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
   w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

Używając tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close