Kursy i szkolenia

AKADEMIA MIKSOLOGII im. Zdzisława T. Nowickiego

W styczniu 2003 roku Zarząd Główny SPB-PBA powołał Akademię Miksologii im. Zdzisława T. Nowickiego. Stałym ośrodkiem edukacyjnym dla barmanów został Hotel Astor *** w Jastrzębiej Górze zapewniający bardzo dobre warunki szkolenia zarówno teoretycznego (z elementami audiowizualnymi) jak i praktycznego. Dodatkowo hotel oferuje bardzo przystępne ceny zakwaterowania dla przyjezdnych słuchaczy.

Kursy „Barman-mikser II stopnia” prowadzone są przez najlepszych uczniów Zdzisława T. Nowickiego. Są to wybrani master bartenderzy posiadający dużą praktykę zawodową, poważne osiągnięcia w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz specjalne uprawnienia dydaktyczno-pedagogiczne.

Program kursu dla Akademii Miksologii opracował, na podstawie swojej wieloletniej praktyki szkoleniowej, patron całego przedsięwzięcia Zdzisław T. Nowicki. Szkolenie oparte jest na programie International Bartenders Association (IBA) i spełnia międzynarodowe normy. Zawiera także elementy specyficzne dla polskiego rynku, w tym obowiązujące tu normy prawne związane z pracą barmanów.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursanci uzyskują dyplom SPB–PBA z certyfikatem angielskim o randze międzynarodowej, który honorowany jest w kilkudziesięciu krajach członkowskich zrzeszonych
w International Bartenders Association.

Copyright © 2017 - SAWEX
Perfect One - Oprogramowanie dla firm